02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555-2556 เป็นการรวบรวมกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์ได้ดำเนินการมาในรอบปี 2555-2556  โดยศูนย์พร้อมแล้วที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศไทย เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เยี่ยมชม
645841

Online (15 minutes ago) : 29

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555