02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

บทความ

ยุทธศาสตร์ Trumpต่ออาเซียน

          ภูมิหลัง

ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปีที่แล้ว Trumpไม่เคยพูดชัดเจนว่า นโยบายต่อเอเชียจะเป็นอย่างไร มีแต่พูดว่า จะเล่นงานจีนทางด้านเศรษฐกิจ พูดถึงพันธมิตร เกาหลีเหนือ แต่สำหรับอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Trump ไม่เคยพูดถึงเลย หลังจาก Trumpได้มาเป็นประธานาธิบดี ก็มีความไม่แน่นอนว่า รัฐบาล Trumpจะเอาอย่างไรต่ออาเซียน แต่มีแนวโน้มว่า Trumpน่าจะไม่ให้ความสำคัญต่ออาเซียน

Read more ...

อาเซียน 4.0

Thailand4.0

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มีการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่Thailand 1.0 ที่เน้น ภาคการเกษตร     มาเป็นThailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และThailand 3.0 ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก

แต่Thailand 3.0 ต้องเผชิญกับกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ที่ไม่อาจนำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฎิรูปเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง และนำพาประเทศไปสู่Thailand 4.0

Read more ...

การเลือกตั้งประธานาธิปดีสหรัฐ 2016 : ผลกระทบต่อโลก ผลกระทบต่อไทย (ตอนที่ 6)

          คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ ผมจะมาวิเคราะห์ต่อ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2016 ซึ่งเป็นตอนที่ 6 โดยจะเน้นวิเคราะห์แนวนโยบายของClinton และ Trump ต่อเอเชีย และผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวดังนี้

ภาพรวม

          โดยภาพรวมแล้ว นโยบายต่างประเทศของHillary Clintonจะเป็นการสานต่อนโยบายของ Obamaแต่จะมีความแข็งกร้าวมากขึ้น Clintonรู้เรื่องนโยบายต่างประเทศเป็นอย่างดี เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อน

Read more ...

ASEAN Connectivity 2025

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดที่กรุงเวียงจันทน์ โดยไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้คือ การจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน หรือ Master Plan on Asean Connectivity 2025 คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จะสรุปวิเคราะห์แผนดังกล่าวดังนี้

ภาพรวม

แผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน ฉบับแรกได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2010 โดยมีโครงการต่างๆ เพื่อจะเชื่อมประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ประชาคมอาเซียนมีบูรณาการอย่างเต็มตัว มีการเชื่อมโยงกันในด้านสินค้า บริการ เงินทุน และคน โดยในแผนแม่บทฉบับนั้น ได้แบ่งการเชื่อมโยงเป็น 3 ด้าน

Read more ...

SMEกับ AEC

คำถามที่หลายคนคาใจคือ AEC สำคัญอย่างไรต่อประเทศไทย ทำไมเราต้องจัดทัพธุรกิจ SMEของเราใน AEC ด้วย

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเรื่องของการค้า การบริการ การลงทุน และแรงงาน

Read more ...

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 2015

                เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุด ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จะสรุปวิเคราะห์ผลการประชุมดังกล่าว ดังนี้

Read more ...

สหรัฐฯ กับปัญหาทะเลจีนใต้

                เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา DanielRussel ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ประกาศท่าทีล่าสุดของสหรัฐฯ ต่อปัญหาทะเลจีนใต้ ในการประชุม South China Sea Conference ประจำปีครั้งที่ 5 จัดโดย Center for Strategic and International Studies (CSIS) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จะสรุปวิเคราะห์สุนทรพจน์ดังกล่าว ดังนี้

Read more ...

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจาก China-ASEAN Research Institute มหาวิทยาลัยกวางสี ไปประชุมเรื่อง "One Belt One Road and ChinaASEAN Community of Common Destiny" ที่เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ทำให้ผมได้ทราบยุทธศาสตร์ล่าสุดของจีนต่ออาเซียน ซึ่งจะมียุทธศาสตร์ใหญ่ 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเรียกว่า Belt and Road Initiative และยุทธศาสตร์ที่สองเรียกว่า China-ASEAN Community of Common Destiny Belt and Road Initiative

Read more ...

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Daniel Russel อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ San Francisco ในหัวข้อ “ASEAN and America : Partners for the Future” ผมดูแล้วเห็นว่าเป็นสุนทรพจน์สำคัญ เป็นการประกาศยุทธศาสตร์สหรัฐต่ออาเซียนล่าสุด คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จึงจะสรุปวิเคราะห์สุนทรพจน์ดังกล่าว ดังนี้

Read more ...

แนวโน้มอาเซียนปี 2014
ทิศทางปี 2014 ของประชาคมอาเซียนในภาพรวม จะเป็นอย่างไร
ปี 2014 นี้ พม่าจะเป็นประธานอาเซียน พม่าจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหน เราเคยมีปัญหามาแล้ว เมื่อกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนปี 2012 เกิดปัญหาความแตกแยกครั้งใหญ่ คือเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ กัมพูชาไปเข้าข้างจีน ในขณะที่ฟิลิปปินส์กับเวียดนามทะเลาะกับจีนในเรื่องนี้ 
Read more ...
Page 1 of 3
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645791

Online (15 minutes ago) : 36

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555