02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณไชยวัฒน์ จันทนยิ่งยง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผปก.&ร่วมลงทุน ธนาคารเอสเอ็มอี

เอกสารประกอบการบรรยายของดร.พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล ที่ปรึกษาการตลาด  

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 

เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณพอพงษ์ เอียดละออง ผู้เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เอกสารประกอบการบรรยายของ คุณทวีวงศ์ วงศ์สง่า นักการตลาดดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง  


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645773

Online (15 minutes ago) : 28

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555