02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 

วิจิตรา ชนะมาร

เจ้าหน้าที่คลังสมอง

เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1553

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ปราณี เจิ่งทรัพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1553
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิณัฐตา เดชคงทน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1554

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ยุภาลัย  ปู่ชัยเคน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1551
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มุทิตา  ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02 564 4444 ต่อ 1552
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 


 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
581565

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555