02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำข้าราชการ จำนวน 12 นาย เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.การต้อนรับและบรรยาย 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเพื่อนำไปสู่การประสานการปฏิบัติเครือข่ายทางยุทธศาสตร์ในอนาคตหากขัดข้องประการใด ขอได้แจ้งให้สำนักนโยบายและแผนกลาโหม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646190

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555