02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำพาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดำอยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้นมีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ซึ่งสีต่างๆมีความหมาย ดังนี้

Øสีเหลือง หมายถึง กษัตริย์

Øสีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี

สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากเป็นธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไนใช้ธงพื้นสีเหลือง

http://www.kan1.go.th/asean55/page006.html

บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)

• ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว
• มีน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
• มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและแรงงาน
• มีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและส่งเสริม Medical Tourism
• เริ่มพิจารณาขยายการค้าการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ในภูมิภาคต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสสำหรับไทยในการเพิ่มการค้า การลงทุนกับบรูไนและร่วมกันเข้าไปลงทุนในประเทศที่สามมากขึ้น

https://pmktbs.wordpress.com/

 

 

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา : ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

จุดแข็ง
– การเมืองค่อนข้างมั่นคง
– รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก
– ผู้ส่งออกและมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ในอาเซียน

 

ข้อควรรู้
– ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ สามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์
– ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
– การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
– การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
– จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
– สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
– วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด
– จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม

 

http://www.thai-aec.com/

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP                      : 13.54 พันล้าน USD
GDP per capita       : 35,496 USD
GDP Growth ร้อยละ : 1.6

สกุลเงิน                  : ดอลลาร์บรูไน
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ  : 0.3

สินค้าเกษตร อาทิ      : ข้าวและผลไม้
ทรัพยากรสำคัญ        : น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก       : น้ำมัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง)  และเสื้อผ้า
สินค้าส่งออกที่สำคัญ  : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ   : เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ   : ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ    : อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

https://pmktbs.wordpress.com/

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
630845

Online (15 minutes ago) : 28

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555