02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4       โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555


Center for ASEAN Studies,

Dome Administration Building, Thammasat University-Rangsit campus 99 Moo 18, Klong Nueng, Klong Luang, Patumthani, 12121, Thailand

Tel: 02-564-4444 ext.1552-4         Mobile: 081-432-9770       FAX: 02-564-4444 ext.1555

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: www.facebook.com/CenterForAseanStudies

Website: www.castu.org


แบบฟอร์มติดต่อ

Drop Us A Line

Here you have some stories and some reasons to write

จำนวนผู้เยี่ยมชม
645873

Online (15 minutes ago) : 31

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555