02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประกาศเปลี่ยนห้องสัมมนา ไปเป็นห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ " วิกฤตโรฮิงญากับบทบาทของอาเซียน " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (ติดตามรายชื่อได้เร็วๆนี้)
งานจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง F 332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (โรงอาหารกลาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

การรวมกลุ่มในอาเซียน ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 4.7 % ยกเว้นไทยและสิงคโปร์ ที่โตเพียง 2-3 % เท่านั้น                     
สิ่งที่น่าจับตามองมีอยู่ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องที่ 1 คือเรื่องของความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพราะไม่เคยมีครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะมีความใกล้ชิด ได้พบปะพูดคุย และมีความร่วมมือกันมากเท่ากับในปัจจุบัน
 
เรื่องที่ 2 คือเรื่องของเศรษฐกิจในอาเซียน เพราะการที่กลุ่มประเทศในอาเซียนเกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีแต่การเติบโต โดยเห็นได้จากเศรษฐกิจมวลรวม (GDP) ของอาเซียนนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับของแต่ละประเทศในกลุ่มซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ยกเว้นประเทศไทยและสิงคโปร์ที่โตอยู่ที่ประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ เท่านั้น

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

NANNING - Yang Hong, vice-president of Vietnamese footwear company Binh Tien Imex (Biti's) has not missed a single China-ASEAN Expo in 14 years.

During the period, Biti's has become an increasingly popular brand in China, with supply often falling short of demand. But at the ongoing 14th China-ASEAN Expo, Yang admits he has worries.

"To expand our businesses in China, we have to find bigger, influential partners instead of continuing to rely on small distributors, who often do not enjoy tax advantages and have limited channels to sell," Yang says.

One of the solutions is to expand the business online. Yang says the company is already in talks with Chinese e-commerce giants such as Alibaba for potential cooperation. E-commerce could add 1-2 million yuan (about $152,750 to 305,500) to the company's sales every month, Yang says. 

อ่านเพิ่มเติม...

Southeast Asia should be more conscious of inequality now while it is still rapidly developing.

What is the Future of Integration and Inequality in ASEAN?

Image Credit: ASEAN Secretariat
While ASEAN is looking to integrate further with the continuing development of the ASEAN Economic Community (AEC), other parts of the world are questioning whether economic globalization is the best way forward. The Brexit and Trump phenomena highlight the perception of a significant number that low cost labor and low cost imports from abroad are collectively “destroying” many jobs, particularly in traditional sectors.
Much of this discontent can be traced back to inequality and how globalization, rightly or wrongly, exacerbates the problem. ASEAN, unlike Europe and the United States, has largely been sheltered from that tide of public sentiment. Should Southeast Asia be more conscious of inequality as it moves towards becoming a single market before it develops into a destabilizing issue?

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน งานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ATRC) เมื่อวันที่ 12-13 ที่ผ่านมานั้น ได้มีข้อตกลงในหลักการเบื้องต้นร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ 1.การจัดเก็บภาษี 2.สร้างสภาวะการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการโอทีที กับผู้บริการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการโอทีที รายเล็ก 3.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการโครโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งข้อตกลงดังกล่าว แต่ละประเทศ จะนำไปหารือภายในประเทศ แล้วนำกลับมาหารือกันอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้
 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
345643

Online (15 minutes ago) : 48

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555