02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย”

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

             ในการนี้ ศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยส่งแบบตอบรับ มาทางโทรสาร หมายเลข  02-564-4444 ต่อ 1555 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือลงทะเบียนออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/1FaKFbS68i4c6wT2_rTT3EFG4oDtiQPOkj_S68rrALjU/edit

ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2559 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-432-9770 

กำหนดการ

แบบตอบรับ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646158

Online (15 minutes ago) : 16

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555