02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย กำหนดจัดงานการบรรยายพิเศษ TU – ASEAN Special Lecture โดย Dr. David Shambaugh นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “Macro Trends in Asian International Relations” ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

             ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน TU – ASEAN Special Lecture ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ส่งแบบตอบรับ มาทางโทรสาร หมายเลข  02-564-4444 ต่อ 1555                  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1xZ8hNGUrsCxCDZTnEdVjJzgmiL5gLkt0kwjsNinwk70/edit  ภายในวันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560   โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน หมายเลขโทรศัพท์ 081-432-9770

 

กำหนดการ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646167

Online (15 minutes ago) : 12

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555