02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU ASEAN Day 2017  “ASEAN 50th Anniversary” วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

กล่าวปาฐกถา โดย  ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน” 

วิทยากร

·       โชติมา  เอี่ยมสวัสดิกุล

ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

·       รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ

·     กรกฎ ผดุงจิตต์

รองประธานบริษัท ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท บลูสโคปสตีล ประเทศไทย จำกัด

เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·     สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง

เลขาธิการ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

 ผู้ดำเนินรายการ

·       ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

และภายในงานมีกิจกรรม  เปิดตัว Application“ASEAN Think Tank”   และงาน ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล TU-ASEAN Video Contest 2017 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต” 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  https://goo.gl/kf9zfn  

ำหนดการ

แบบตอบรับ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646132

Online (15 minutes ago) : 16

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555