02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอTU – ASEAN Video Contest 2017

ภายใต้หัวข้อ “50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต”

เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท โดยจะมีการจัดงานประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวด ขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ชื่อทีม

ชื่อผลงาน

B.M.C Studio

50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

สี่สหาย

50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

เสรี เพ็งแจ่ม

My Dream (อาเซียน...กับความฝันในอนาคตของฉัน)

นพดล ซึ้งถาวร

เด็กน้อยกับอาเซี่ยน

นางสาวมนัสวี  แนบบุญ

เหมือน (Same)

ทีมละอ่อนวัยใส

อาเซียน 50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร

ผมจะทำให้รู้ว่า

นาย นันทวัฒน์ เย็นศรี

ปะเฮาไปอาเซียน

Panaeng Moo Production (พะแนงหมู)

อาเซียนสานฝัน

Wanchai Muanwaewphet

อาเซียนเสริมสร้างอนาคต

Four Girl

ASEAN in Life

Three Girl One Boy

Create Ideas for the ASEAN Economy

นางสาววลี  ทองอินทร์

HI ASEAN

นายเมธาสิทธิ์  โอภาสธิภากร

ไปด้วยคน

นายเฉลิมเกียรติ  เสมสว่าง

เมืองศิวิไล

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646147

Online (15 minutes ago) : 28

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555