02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ " วิกฤตโรฮิงญากับบทบาทของอาเซียน " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (ติดตามรายชื่อได้เร็วๆนี้)
งานจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง F 332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (โรงอาหารกลาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์คลิก
https://goo.gl/1JNNLJ

ติดต่อสอบถามคลิก
m.me/CenterForAseanStudies/
m.me/CenterForAseanStudies/

ติดตามข่าวสาร
Facebook : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Website : http://www.castu.org/
Application : ASEAN THINK TANK

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646150

Online (15 minutes ago) : 13

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555