02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประกาศเปลี่ยนห้องสัมมนา ไปเป็นห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

งานไม่มีการ Live สดค่ะ
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานโดยผ่านการลงทะเบียน
.
ลงทะเบียนออนไลน์คลิก
https://goo.gl/1JNNLJ
.
.
ติดต่อสอบถามคลิก
m.me/CenterForAseanStudies/
m.me/CenterForAseanStudies/
.
ติดตามข่าวสาร
Facebook : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Website : http://www.castu.org/
Application : ASEAN THINK TANK


จำนวนผู้เยี่ยมชม
646152

Online (15 minutes ago) : 15

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555