02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

The Philippine diplomat was quoted as saying the set-up of senior diplomat hotline between China and ASEAN countries, and the application of the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) in the South China Sea, would help improve China-ASEAN relations.

Geng applauded the Philippine diplomat's comments, adding currently the situation in the South China Sea has been stabilized and maintains sound development momentum.

Parties concerned have pushed forward consultations on a code of conduct (COC) in the South China Sea as well as maritime cooperation, he told a routine press briefing.

Geng said parties concerned had reached agreement on the COC framework at the 14th Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), held last month in Guiyang, southwest China's Guizhou Province.Since last year, parties concerned have agreed to set up a senior diplomat hotline to cope with maritime emergencies, and apply the CUES in the South China Sea. The hotline has been trialled during the first half of this year, Geng said.

"All these measures have played important roles in cementing trust among parties concerned and avoid unexpected issues," Geng said. 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/21/c_136384009.htm


จำนวนผู้เยี่ยมชม
442561

Online (15 minutes ago) : 66

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555