02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

Philippine diplomat Delia Albert, who has been involved in Asean since its inception in 1967, noted at a meeting hosted by the ISEAS - Yusof Ishak Institute on Monday how distinctly even founding members approach problems. Her country, she said, demands "a legal basis" for everything, while Singapore tends to ask "What is in it for us?", Malaysia refers everything back to its government, Thailand prefers rule by committee, and Indonesia wants everything in step with its Pancasila philosophy.

Despite the hurdles, Asean members have, in their quiet, top-down and consensus-bound way, been on top of pressing bothers beyond borders, notably in tracking down criminals, sharing information on extremists, fending off pirates, and saving lives in disaster-hit Indonesia, Myanmar and the Philippines.

Besides such safety and security boosts, Asean is now also focusing more on helping its peoples stay employable, productive and vital into old age. The region's growth now averages 6 per cent yearly, and may be the world's fifth-largest economy by 2030.

 

Without the relative peace and stability the grouping has brought to the region in the past 50 years, Asean would likely have been more communist than capitalist, more intolerant than broad-minded, and be home to more foes than friends. What then is a mystery compared with all these possible horrors? As Dr Albert noted: "Asean is like a house with a solid structure. We now need to ensure that it is well maintained and well lived in."

ที่มา :  http://www.straitstimes.com/asia/mysterious-yet-effective-asean


จำนวนผู้เยี่ยมชม
546203

Online (15 minutes ago) : 10

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555