02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

Two recent examples are the November 2015 Paris attacks, where the killers slipped into Paris from Belgium, and last December's attack in Berlin, where the suspect managed to flee Germany and reach Italy via France.

We live in difficult times.

It is manifestly hard to balance basic freedoms with the potential security threats those freedoms pose to innocent people.

 

I hope Asean will ensure that the most comprehensive security measures are in place as member states forge a single shipping and aviation market and make border crossings easier for buses.

Europe's Schengen Agreement allows the free movement of people across the borders of 26 countries. While it facilitates trade and tourism, it also allows criminals to go into a country, commit crimes and flee to other countries easily.

 

 

 

ทีี่มา : http://www.straitstimes.com/forum/letters-in-print/europes-open-borders-hold-lessons-for-asean

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
581506

Online (15 minutes ago) : 21

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555