02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

This is the true meaning of integration, which is necessary if Asean is to leave behind its ascribed identity as a diplomatic community - that is, an association dependent largely on political relations among its states. The determination of states will no doubt continue to shape Asean's direction, but markets and peoples, too, must be free to contribute to its evolution from below.

The signing of an agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passengers by Road Vehicles will deepen bus networks, facilitating the movement of those who do not have access to air travel. Connectivity, a central instrument of integration, must not be limited to pacts but must touch the everyday lives of people if Asean is to become a lived reality for its millions.

The association made an important move in that direction through its open skies agreement, the ratification process for which was completed last year. That milestone was a key because it overcame a major hurdle, the felt need among political and economic players in some countries to protect domestic airlines by treating air travel as a national resource to be controlled.

There always will be problems with aligning economies at different levels of development, some more jealous than others of their sovereign right to regulate commerce within their borders. This is where Asean integration creates a common momentum which its individual members cannot ignore. The simplification of Customs procedures, for example, will enable goods to flow more efficiently in the open and integrated economies which are the building blocks of the new Asean. Liberalised trade will benefit consumers across the region although, inevitably, there will be both losers and winners among companies. Overall, however, more trade will create more opportunities and improve prospects for all.

Asean integration is an urgent issue. China's Belt and Road Initiative is set to transform the geoeconomic landscape of Asia and Africa, even as protectionism threatens the Western sphere. Asean's collective strength in numbers and potential will help ensure that South-east Asia preserves its economic vitality amid change.

ที่มา : http://www.straitstimes.com/opinion/st-editorial/realising-idea-of-asean-connectivity


จำนวนผู้เยี่ยมชม
581531

Online (15 minutes ago) : 18

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555