02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมในครั้งนี้ยังได้ผ่านแผนปฏิบัติการ 3 ปี สำหรับรัฐมนตรีกลาโหม และตัดสินใจว่าตั้งแต่ปีหน้าไปจะมีการจัดประชุมสุดยอดรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-บวก เป็นประจำทุกปี ซึ่งประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-บวก ประกอบไปด้วย 10 ประเทศอาเซียน และ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดการประชุมในทุก 2-3 ปี
รัฐมนตรีกลาโหมชาติสมาชิกอาเซียน ยังเน้นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ เพื่อย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันตามข้อสรุปของแนวทางปฏิบัติในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้
นอกจากนี้ประเด็นปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ก็เป็นประเด็นที่กลุ่มชาติอาเซียนแสดงความกังวล ทั้งยังเน้นย้ำถึงแนวทางของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ทั้งยังสนับสนุนต่อการดำเนินกระบวนการสร้างเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสงบ
 
ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378577515/
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
630102

Online (15 minutes ago) : 16

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555