02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเซ็นลงนามข้อตกลงการค้าเสรีและการลงทุน กับ 10 ประเทศอาเซียน เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงกล่าวว่าถือเป็นการลงมติที่ "เสียงดังและชัดเจน" ต่อต้านลัทธิคุ้มครองการค้าในภูมิภาคที่กำลังแผ่ขยาย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ว่า นายเอ็ดเวิร์ด เยา รัฐมนตรีพานิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง กล่าวว่า ความตกลงเป็นการสรุปการเจรจานานเกือบ 3 ปี และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับในวันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าเป็นอย่างเร็ว และมีเป้าหมายบูรณาการการเข้าถึงตลาดได้ "ลึกและชัดเจนยิ่งขึ้น" กับกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)    เยากล่าวอีกว่า ท่ามกลางกระแสลัทธิคุ้มครองการค้าในส่วนอื่นๆ ของโลก ข้อตกลง 2 รายการนี้ถือเป็นการลงมติที่เสียงดังและชัดเจนจากอาเซียนและฮ่องกง สำหรับการค้าที่เสรีและเปิดกว้างมากขึ้น "ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นผู้ส่งเสริมการค้าเสรี และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดกฎเกณฑ์ เราจะยึดมั่นสานต่อแนวทางนี้ต่อไป" เยา กล่าว

 จากข้อมูลของทางการฮ่องกง มูลค่าการค้าทั้งหมดระหว่างฮ่องกงกับ 10 ประเทศอาเซียน อยู่ที่ 833,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (3,480,350 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนมูลค่าการค้าภาคบริการทั้งหมดในปี 2558 อยู่ที่ 121,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (505,549 ล้านบาท)


จำนวนผู้เยี่ยมชม
645903

Online (15 minutes ago) : 26

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555