02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

จบไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมในโครงการ  “จัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียน” ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการค้าธุรกิจ ในประชาคมอาเซียนประเด็นต่างๆ ไปต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน

ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ

“การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน”

จัดโดยสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา

ในวันศุกร์ที่  2 กันยายน  2559 เวลา 9.00-12.00น.

ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญติดตามรับชม การให้สัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทะเลจีนใต้ ในรายการ เดินหน้าประชารัฐ ‪#‎วันนี้‬ พุธที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 21:00-22:00 น. ทางช่อง NBT ช่อง 2

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “จัดทัพธุรกิจ SMEs พิชิตอาเซียน” ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการค้าธุรกิจ ในประชาคมอาเซียนประเด็นต่างๆ ไปต่อยอดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน

ขอเชิญติดตามรับชม การให้สัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง Brexit: ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน ใน รายการ โลกยามเช้า ทางช่อง 3 เลข 33HD และ 28SD ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.25 – 04.45 น.

 

ขอเชิญติดตามรับชม การให้สัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง Brexit: ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน ในรายการ Visions of ASEAN เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 8:00-8:30 น. ทางช่อง 3SD ช่อง 28

เวทีเสวนา “Brexit : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประเมินว่า Brexit 

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646153

Online (15 minutes ago) : 16

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555