02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
 หัวข้อ  “Brexit: ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน”
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม  2559    เวลา 13.00 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุมริมน้ำ F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการสัมมนาเครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน :  2016 - 2025”
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

 

 TU-ASEAN FORUM 11 “โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง ? วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ มิราเคิล แกรนด์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ TU & UGM RESEARCH SEMINAR 2016 Making Southeast Asia and Beyond ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ ห้อง LA206, LA307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

'ประภัสสร์' มีสารยินดีรวมตัว'ประชาคมอาเซียนสำเร็จ'

 
โดย : 

สาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาส “การจัดตั้งประชาคมอาเซียน”

วันที่ 31 ธันวาคม 2015

TU-ASEAN COUNTDOWN 2015 “ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน”
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646179

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555