02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาเซียนแก่บุคลากร  ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระหว่างวันที่  30พฤศจิกายน – 1ธันวาคม 2558

ณ ห้องบุษบา  ชั้น 5   โรงแรม Asia Airport Hotel

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มข.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2558  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ผาติเสนะ     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะฯ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ได้จัดการเสวนา ในหัวข้อ “TPP VS. ASEAN : จุดยืนไทย จุดยืนอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง True Lab หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการเสวนา หัวข้อ “TPP VS. ASEAN: จุดยืนไทย จุดยืนอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558  เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้อง True Lab หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016-2025) 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นในการประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016-2025)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean จัดงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายใต้แนวคิด "ASEAN for New Gernerations" ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้้า

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646136

Online (15 minutes ago) : 20

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555