02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอTU – ASEAN Video Contest 2017

ภายใต้หัวข้อ “50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต”

เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท โดยจะมีการจัดงานประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวด ขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ชื่อทีม

ชื่อผลงาน

B.M.C Studio

50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

สี่สหาย

50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

เสรี เพ็งแจ่ม

My Dream (อาเซียน...กับความฝันในอนาคตของฉัน)

นพดล ซึ้งถาวร

เด็กน้อยกับอาเซี่ยน

นางสาวมนัสวี  แนบบุญ

เหมือน (Same)

ทีมละอ่อนวัยใส

อาเซียน 50 ปี อาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต

นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร

ผมจะทำให้รู้ว่า

นาย นันทวัฒน์ เย็นศรี

ปะเฮาไปอาเซียน

Panaeng Moo Production (พะแนงหมู)

อาเซียนสานฝัน

Wanchai Muanwaewphet

อาเซียนเสริมสร้างอนาคต

Four Girl

ASEAN in Life

Three Girl One Boy

Create Ideas for the ASEAN Economy

นางสาววลี  ทองอินทร์

HI ASEAN

นายเมธาสิทธิ์  โอภาสธิภากร

ไปด้วยคน

นายเฉลิมเกียรติ  เสมสว่าง

เมืองศิวิไล

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU ASEAN Day 2017  “ASEAN 50th Anniversary” วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

กล่าวปาฐกถา โดย  ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน” 

วิทยากร

·       โชติมา  เอี่ยมสวัสดิกุล

ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

·       รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นักวิชาการอิสระ

·     กรกฎ ผดุงจิตต์

รองประธานบริษัท ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท บลูสโคปสตีล ประเทศไทย จำกัด

เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·     สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง

เลขาธิการ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

 ผู้ดำเนินรายการ

·       ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

และภายในงานมีกิจกรรม  เปิดตัว Application“ASEAN Think Tank”   และงาน ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล TU-ASEAN Video Contest 2017 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต” 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  https://goo.gl/kf9zfn  

ำหนดการ

แบบตอบรับ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558

 

ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอ โดยการนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยจะมีการจัดงานประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวด ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่ www.castu.org  

www.facebook.com/centerforaseanstudies โทรศัพท์ 02-564-4444 ต่อ 1551-4

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/0lEVIU

- โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV

- ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

poster

TU-ASEAN Expo 2017

ASEAN 4.0 : Celebrate 50th Year Anniversary

 

ประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศ  ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนมาโดยตลอด และในช่วงปลายปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ วัฒนธรรม  นั่นหมายความว่าจากการเป็นสมาชิกของแต่ละประเทศ  สู่การเป็นชาวอาเซียน เป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่างเต็มภาคภูมิ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย กำหนดจัดงานการบรรยายพิเศษ TU – ASEAN Special Lecture โดย Dr. David Shambaugh นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก มหาวิทยาลัย George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “Macro Trends in Asian International Relations” ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016 เรื่อง “Global ASEAN and The Evolving Regional Architecture”        ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom (B)            โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-422-0480 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณรัตน์ หรือ คุณนภสร หมายเลข         086-375-1933หรือ 086-375-1944 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้น ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัดหลักสูตร "พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุค 4.0"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ  องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ ของประชาชนให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นหาข้อมูลของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปจัดทำโครงการพัฒนาประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อไป โดยจะจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร 

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
646130

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555