02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14พฤศจิกายน  2559ณ ห้องประชุม F-332ชั้น 3อาคารอเนกประสงค์ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีเสวนา “Brexit : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่ออาเซียน” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประเมินว่า Brexit 

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าววิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง "การเยือนอาเซียนของนายแดเนียล รัสเซล: ผลกระทบต่อความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ และไทย-สหรัฐ"

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645885

Online (15 minutes ago) : 37

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555