02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

วีดีทัศน์

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้สัมภาษณ์ รายการ 

ไทยกับบทบาทนำในอาเซียน : Think ต่างการเมือง 

ชมรายการเต็มได้ที่  https://youtu.be/MrgY0co5_SE
 
 

รายการ Vision of ASEAN มองลึกทุกวิถีไทย มองไกลทุกวิถีอาเซียน ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ชมรายการเต็มได้ที่  https://youtu.be/GLRE2XG72yg
ติดตามรายการ Visions of ASEAN ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8:00 น.ทางช่อง 3 SD ช่อง 28

รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน เนื่องในงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean             ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 

 

ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จาก C asean กล่าวรายงาน เนื่องในงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เนื่องในงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ช่วงที่ 1 ASEAN’s Post-2015 Vision: Track 2 Perspective (Part 1) 1. Dr. Termsak Chalermpalanupap จาก ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies ประเทศสิงคโปร์ 2. Dr. Ponciano S. Intal Jr. จาก Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ประเทศอินโดนีเซีย 3. Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad จาก University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  ได้รับเกียรติจาก ผศ. อนุชา จินตกานนท์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ช่วงที่ 2 ASEAN’s Post-2015 Vision: Track 2 Perspective (Part 2) 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2. Tan Sri Dato' Seri Mohamed Jawhar Hassan จาก News Straits Times Press ประเทศมาเลเซีย  3. Dr. Noel Morada จาก Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย   ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ จากสถาบันนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ช่วงที่ 3 ASEAN’s Post-2015 Vision: Private Sector Perspective 1.นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย  2. Mr. Moe Myint Kyaw จาก Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ประเทศเมียนมาร์ 3. Mr. Samsen Neak จาก Economic Research Organization, Nuppun Institute for Economic Research ประเทศกัมพูชา   ได้รับเกียรติจาก ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จาก C asean เป็นผู้ดำเนินรายการ 

รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน เนื่องในงานสัมมนาTU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
645794

Online (15 minutes ago) : 37

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555