02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ช่วงที่ 1 ASEAN’s Post-2015 Vision: Track 2 Perspective (Part 1) 1. Dr. Termsak Chalermpalanupap จาก ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies ประเทศสิงคโปร์ 2. Dr. Ponciano S. Intal Jr. จาก Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ประเทศอินโดนีเซีย 3. Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad จาก University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  ได้รับเกียรติจาก ผศ. อนุชา จินตกานนท์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630211

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555