02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ช่วงที่ 2 ASEAN’s Post-2015 Vision: Track 2 Perspective (Part 2) 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2. Tan Sri Dato' Seri Mohamed Jawhar Hassan จาก News Straits Times Press ประเทศมาเลเซีย  3. Dr. Noel Morada จาก Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย   ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ จากสถาบันนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630133

Online (15 minutes ago) : 45

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555