02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายใต้แนวคิด "ASEAN for New Gernerations" ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้้า

เนื่องในโอกาสที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และในปีนี้อาเซียนจะมี อายุครบ 48 ปี ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดงานวันอาเซียน TU-ASEAN DAY 2015 ขึ้น เพื่อเฉลิม ฉลองวันอาเซียน และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์อาเซียนศึกษา กิจกรรมบนเวทีการแสดง ศิลปวัฒนธรรม Talk Show เรื่อง “เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่ประชาคมอาเซียน” โดยคุณอิสรีย์ บงกชสถิต พิธีกรรายการ Good Morning ASEAN คุณบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด การแสดงสาธิตการทำอาหารประจำชาติอาเซียน การแสดงจำอวดธรรมศาสตร์ และความบันเทิงอีกมากมาย ศูนย์อาเซียนศึกษา จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้า

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630842

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555