02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN DAY 2017  “ASEAN 50th  Anniversary” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ถึงวันนี้อาเซียนอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์  ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากมาย และมีอายุยืนยาว โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือกันมาตลอดเวลา 50 ปี และพัฒนาต่อยอดอาเซียน มาจนเป็นประชาคมอาเซียน ที่เข้มแข็ง และมีอนาคตสดใสในปัจจุบัน หัวข้อการจัดสัมมนา คือ “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปีอาเซียน”ซึ่ง ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มาเป็นองค์ปาฐก กล่าวปาฐกถาพิเศษ

ดร.เตช บุนนาค กล่าวว่า

“ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาไทยได้เข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน เปรียบดั่งประเทศทั้ง 10 อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เราควรจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างกัน ผมยังเห็นว่าเราควรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆให้ดีขึ้น  ดังนั้น สิ่งที่ต้องพัฒนา คือ เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือกันทางด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาระหว่างชายแดน ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว ไทย-เมียนมาร์ ทั้งนี้หากเราต้องการเป็นประชาคมโดยแท้จริง ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะต้องหมดสิ้น ซึ่งมองเห็นได้ว่าปัจจุบันการค้าในอาเซียนคิดเป็น 20 % ซึ่งจะต้องเพิ่มการค้าให้เป็นร้อยละ 50 – 60 %จึงจะเรียกว่าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแท้จริง และในส่วนของเสาหลักที่ 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรเน้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และเจตนารมย์ของอาเซียนที่เป็นอยู่ พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”

นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทุกภาคส่วน มาร่วมในการสัมมนาด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมองด้วยกัน ได้แก่ มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ

มุมมองจากภาครัฐโดยมี โชติมา  เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมินความสำเร็จและอุปสรรคของอาเซียน ในรอบกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

มุมมองจากภาคเอกชนกรกฎ ผดุงจิตต์ เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอมุมมองจากภาคเอกชน ในการประเมิน 50 ปี อาเซียน

มุมมองจากภาคประชาสังคมได้แก่ สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เลขาธิการ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ได้กล่าวว่า อาเซียนยังไม่สามารถเปลี่ยนการแข่งขัน ความเข้าใจกัน และความไว้วางใจกันได้

มุมมองจากภาควิชาการได้แก่ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งได้ประเมินว่า 50ปีข้างหน้า อาเซียนจะประสบความสำเร็จ การค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 - 50% ซึ่งปัจจุบันมีเพียงจาก 25% เท่านั้น

ภาพบรรยากาศ

 

{gallery}images/ASEAN_DAY_2017{gallery}


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630193

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555