02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 7 “ประชาคมอาเซียนหลัง 2015” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” ในวันจันท์ที่ 21 เมษายน 2557เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3: Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2: Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645786

Online (15 minutes ago) : 39

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555