02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1:Roadmap สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ “Roadmap สู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม F332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อาคารเอนกประสงค์ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645845

Online (15 minutes ago) : 21

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555