02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN International Conference 2017 ASEAN at 50 : Looking Back, Moving forward” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN International Conference 2017  “ASEAN at 50 : Looking Back, Moving forward” 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2016ในหัวข้อ “Global ASEAN and The Evolving Regional Architecture” 22 December 2016 Venue: Centara Grand at Central Plaza Ladprao ,Bangkok,

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean จัดงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาเรื่อง “25 Years of ASEAN - ROK Relations: Past Achievements and Future Prospects” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 หัวข้อเรื่อง “ASEAN : Emerging Global and Regional Player ?” เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30–16.15 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัล โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645880

Online (15 minutes ago) : 36

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555