02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 หัวข้อเรื่อง “ASEAN : Emerging Global and Regional Player ?” เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30–16.15 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัล โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เกิดความรู้จากแนวคิดที่หลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนในระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียน และในประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมระดับนานาชาติ (International Conference) ในหัวข้อ “ASEAN: Emerging Global and Regional Player ?” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาเซียนในระดับนานาชาติต่อไป มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากภาคส่วนต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน

การสัมมนาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี กล่าวรายงาน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิด, คุณมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิด Opening Remark และดร.สุรินทร์ พิศสุรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มากล่าวปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า: Emerging Global Political –Security Landscape ช่วงบ่าย: Emerging Regional Political –Security Landscape, ASEAN: Emerging Global and Regional Political –Security Player

การสัมมนาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สัมมนาในหัวข้อ Emerging Global Economic Landscape, Emerging Regional Economic Landscape

“ What is regional and global trend affecting ASEAN? Global architecture can be divided into global security architecture and global economic architecture. For the politics, there are two important trends that will affect ASEAN. The first trend is the move from unipolar to multipolar or multilateral. The second one is big power conflicts, such as USA VS china, which currently divides ASEAN. For economic, there are three major trends:

1. Move form unipolar to multipolar

2. Decline of global economic institutions, such as WTO and IMF.

3. Serious conflict between the North and South, the rich and the poor.

For the regional architecture affecting ASEAN, relates parties need to be aware of three important rises when analyze this: 1. Rise of Asia 2. Rise of China 3. Rise of ASEAN. The shift of economic dynamism from West to East is conducive to ASEAN and the region should take advantage of this.

There are several competing models to be the core of regional architecture as below:

1. Unipolar system: USA acts as the core of regional architecture, with TPP as important multilateral forum.

2. Multipolar system: actors include China, Japan, India and Russia.

3. Concert of Asia: G8 of Asia and actors include Australia, China, India, Indonesia, Japan, South Korea, Russia, and USA.

4. Other multilateral forums, such as APEC and TPP.

5. ASEAN has potential to be the core of regional architecture. It should be able to manage itself and big power rivalry and strive for balanced engagement or equilibrium.

To be the core of regional architecture, ASEAN needs to strengthen itself among ASEAN 10. ASEAN members need to build trust and resolve political conflict and border dispute. Furthermore, ASEAN should come up with the mechanism to deal with transnational issues and non-traditional security issues.

To strengthen itself as an economic grouping, ASEAN needs to establish the economic union and bridge the gap between rich and poor members. It needs broader integration and East Asia may be the key for this issue. Lastly, ASEAN has to build its common identity.”

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่

1) Simon Tay (Singapore Institute of International Affairs, Singapore)

2) Kasit Piromya (Former Minister of Foreign Affairs, Thailand)

3) Amado M. Mendoza, Jr. (University of the Philippines Diliman, The Philippines)

4) Muhadi Sugiono (Centre for Southeast Asian Social Studies, Gadjah Mada University, Indonesia)

5) Termsak Chalermpalanupap (ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore)

6) Panitan Wattanayagorn (Chulalongkorn University, Thailand)

7) Carolina G. Hernandez (Institute for Strategic and Development Studies, The Philippines)

8) Chulacheep Chinwanno (Thammasat University, Thailand)

9) Shofwan Al Banna Choiruzzad (ASEAN Study Center, Indonesia)

10) John Wong (East Asia Institute, Singapore)

11) Somjai Phagaphasvivat (Thammasat University, Thailand)

12) Datuk M. Supperamaniam (Institute of Strategic and International Studies, Malaysia )

13) Nguyen Huy Hoang (Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam)

14) Wisarn Pupphavesa (Thailand Development Research Institute, Thailand)

15) Steven Wong (Institute of Strategic and International Studies, Malaysia)

16) Arin Jira (ASEAN Chambers of Commerce and Industry, Thailand)

17) Suthad Setboonsarng (Former Deputy Secretary General, ASEAN Secretariat)

18) Ponciano S. Intal, Jr. (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, The Philippines)

19) Surachai Sirikrai (Thammasat University, Thailand)

20) Prapat Thepchatree (Thammasat University, Thailand)

21) Tan Sri Mohamed Jawhar Hassan (Institute of Strategic and International Studies, Malaysia)

Chairperson

1) Chaichana Ingavata

2) Akkharaphong KhamKhun

3) Corrine Phuangkasem,

4) Anucha Chintakanond

5) Suphat Suphachalasai

6) Suthiphnad Chirathivat,

7) Withaya Sucharithanarugse

หนังสือสรุปการประชุม

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630880

Online (15 minutes ago) : 10

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555