02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN International Conference 2017 ASEAN at 50 : Looking Back, Moving forward” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN International Conference 2017  “ASEAN at 50 : Looking Back, Moving forward” 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถา ภายในงานมีการจัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ASEAN at 50 : Looking Back, Moving forward” และวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสัมมนาในงานนี้ด้วย เพื่อเป็นการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ในภูมิภาค ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในงานมีสัมมนา 2 ช่วง ตามหัวข้อดังนี้                                                                                                                                       

Session 1: ASEAN at 50 : Looking Back

Panelists:

·       Chap Sotharith

Research Director and Board MemberCambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP) Cambodia

·       Nguyen Huy Hoang

Vice DirectorInstitute  for Southeast Asian StudiesVietnam Academy of Social SciencesVietnam

·       Termsak ChalermpalanupapKo Ko HlaingChairman  Center for Strategic and International  Studies  Myanmar

FellowISEAS - Yusof Ishak InstituteSingaporen

Chairperson:

·       Chaichana Ingavata

Faculty of Political ScienceRamkhamhaeng University  Thailand

Session 2: ASEAN at 50 : Moving Forward

Panelists:

·       Tan See Seng

Deputy Director Institute of Defence and Strategic Studies Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapore

·       Shofwan Al Banna Choiruzzad

Execusive Secretary ASEAN Study Center  University of Indonesia Indonesia

·       Herman Joseph S. Kraft

Associate Professor Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Philippines

·       Tan Sri Dato' Seri Mohamed Jawhar Hassan

Former Chairman and Chief Executive  Institute of Strategic and International Studies (ISIS)  Malaysia

Chairperson:

·       Akkaraphong Khamkhun

Lecturer Pridi Banomyong International College Thammasat University Thailand

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630134

Online (15 minutes ago) : 46

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555