02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุม The 1st Annual Conference of the Network of ASEAN Studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

Regional Workshop on Network of ASEAN Studies (NAR) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
645894

Online (15 minutes ago) : 22

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555