02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

Regional Workshop on Network of ASEAN Studies (NAR) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเพื่อจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนศึกษา (Network of ASEAN Studies: NAR) และตกลงกันว่าเครือข่ายมีเป้าหมายที่จะนำไปสู่การรับรู้ของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและความเข้าใจที่ดีขึ้นของอาเซียน ซึ่งระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าเครือข่ายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกัน เช่น การวิจัยร่วมกัน สิ่งพิมพ์ การศึกษานโยบายการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่ทำงานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

 

ภาพบรรยากาศ

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630118

Online (15 minutes ago) : 31

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555