02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “TU ASEAN EXPO 2017” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฯพณฯ ดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “TU ASEAN Expo 2017” ระหว่างวันที่ 23-24มี.ค.2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานมหกรรมอาเซียนครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้ายุคสังคมอาเซียน 4.0 โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” ขึ้นครั้งนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงมีแก่ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ริเริ่มเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนการก่อตั้งอาเซียนพร้อมทั้งได้พระราชทานโครงการพระราชดำริจำนวนมากเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ “TU-ASEAN Forum” และ “TU-ASEANInternational Conference 2017”ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั่วภูมิภาคอาเซียน มาระดมให้ความรู้ความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปีอาเซียน และอาเซียน 4.0 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งมีอาหารอาเซียน สินค้าอาเซียน และการท่องเที่ยวอาเซียนโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานทูตประเทศอาเซียน งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในชีวิตของคนในประชาคมอาเซียนวัฒนธรรมอันดีงาม และความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ยาวนาน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สำคัญ ในการทำให้ประเทศไทยและทุกประเทศในอาเซียน เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง มีความสุข ความสามัคคี  และเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปสู่สาธารณชน เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสังคมอาเซียน 4.0 ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630151

Online (15 minutes ago) : 34

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555