02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU ASEAN Forum ครั้งที่ 14  50 ปี ไทยกับอาเซียน”  เวทีสัมมนาทางวิชาการ “50 ปี ไทยกับอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั่วภูมิภาคอาเซียน มาระดมให้ความรู้ความคิดเห็นในหัวข้อ 50ปีอาเซียน 

 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในชีวิตของคนในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ยาวนาน และวัฒนธรรมที่สำคัญ ในการทำให้ประเทศไทยและทุกประเทศในอาเซียน เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง มีความสามัคคี ด้วยการบรรยายผ่านมุมมองของภาคเอกชน คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมืออาเซียนให้ก้าวหน้า และมีบทบาทนำในอาเซียน ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล อดีตเอกอัครราชทูต คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่านมีส่วนร่วมในการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งท่านได้รับมอบหมายจาก ดร.ถนัด คอมันตร์(ผู้ก่อตั้งอาเซียน) ให้จัดร่างปฎิญญาอาเซียนที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จากสมาชิกก่อตั้ง 5 ชาติ เมื่อ 49 ปีก่อนมาเป็น 10 ประเทศ”ประชาคมอาเซียน”วันนี้ ศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวถึงมุมมองและจุดยืนของไทยในอาเซียนว่า บริษัทลงทุน 20 ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นอาเซียน ทั้งนี้ เศรษฐกิจและสังคมประชาคมอาเซียนมีประชากร 640 ล้านคนถือว่าใหญ่มาก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องขยับไประบบอุตสาหกรรม ทำให้ทุนขยายและกระจายไปอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในยุค 4.0 เป็นการถ่ายเทข้อมูลสูงกว่าระบบทุนนำ ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมต่อกันเอง แต่ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ บิ๊กดาต้า เป็นอุปกรณ์ต่อมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตเฉลี่ย 5% ไทย 3% เอเชียรวม 5.7% ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาไทยเป็นตัวดึงค่าเฉลี่ยอาเซียน ทุกวันนี้การลงทุนทั่วโลกเลือกมองว่าจะลงทุนในอาเซียนและเลือกประเทศไหนเป็นศูนย์กลาง ถ้ามองลงทุนไทยในยุค4.0 อาทิ รถขับเคลื่อนไฟฟ้า แบตเตอรี่ พลังงานทางเลือก เทคโนโลยี ถามว่าจะลงประเทศไหนเพื่อสนับสนุนทุกภูมิภาคเพราะทุกที่มีจุดอ่อนและ จุดแข็ง ดังนั้นต้องแบ่งบทบาทและประเทศไทยก็ต้องแสดงความแข็งแกร่งออกมา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วาระ 50 ปีอาเซียนเป็นโอกาสดีในการมองย้อนกลับไป เพื่อดูเหตุผลการก่อตั้ง เพื่อรวมกลุ่มเป้าหมายดูแลด้านความมั่นคง เนื่องจากเกรงภัยคุกคามการขยายตัวของกลุ่มคอมมิวนิสต์และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ทำให้อาเซียนประสบความสำเร็จตามผู้ก่อตั้งและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ทำให้อาเซียนประสบความสำเร็จตามผู้ก่อตั้งและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ทำให้อาเซียนประสบความสำเร็จตามผู้ก่อตั้ง  ส่วนตัวอยากให้ย้อนกลับมาดูกรอบวิธีคิดอาเซียนตลอด 50 ปีจะเดินหน้าไปอย่างไร ถ้าอาเซียนต้องการแน่นแฟ้น ประชาชนในภูมิภาคต้องรู้สึกจริงจังว่าเป็นภูมิภาคอาเซียน มีส่วนร่วมในการกำหนดจุดยืนแนวทาง แต่ยังห่างไกลพอสมควร    ที่สำเร็จคือทำให้คนตื่นตัวว่ามีอาเซียนศ.ดร.สมปอง สุจริตกุลอดีตเอกอัครราชทูต คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าอาเซียนนั้นได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 50 ปี ตามปฏิญญาอาเซียน โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ หลักการเบื้องต้นของอาเซียน คือ การร่วมมือกัน ความเป็นมิตรภาพและการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อสถานการณ์ภายในประเทศสมาชิกทั้งหมด   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630207

Online (15 minutes ago) : 27

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555