02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การแข่งขันสหรัฐฯ - จีน : ความท้าทายของอาเซียน” วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้อง Fortune Ballroom โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ “TPP: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ: ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า 45 ปี อาเซียน”เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555

ณ ห้อง 201 อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630871

Online (15 minutes ago) : 10

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555