02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

 

 TU-ASEAN FORUM 11 “โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง ? วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ มิราเคิล แกรนด์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. ได้จัดการเสวนา ในหัวข้อ “TPP VS. ASEAN : จุดยืนไทย จุดยืนอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง True Lab หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016-2025) 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายใต้แนวคิด "ASEAN for New Gernerations" ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้้า

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ C asean จัดงานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015 ในหัวข้อ “ASEAN’s Post-2015 Vision” ณ ห้อง Auditorium อาคารไซเบอร์เวิล์ดทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

 TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 หัวข้อ “อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630103

Online (15 minutes ago) : 17

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555