02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุม The 1st Annual Conference of the Network of ASEAN Studies จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค เรื่อง “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 7 “ประชาคมอาเซียนหลัง 2015” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 9 หัวข้อ “โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาเรื่อง “25 Years of ASEAN - ROK Relations: Past Achievements and Future Prospects” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630100

Online (15 minutes ago) : 14

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555