02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN WEEK(2014)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 หัวข้อเรื่อง “ASEAN : Emerging Global and Regional Player ?” เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30–16.15 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัล โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2” เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” ในวันจันท์ที่ 21 เมษายน 2557เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630099

Online (15 minutes ago) : 13

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555