02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

Regional Workshop on Network of ASEAN Studies (NAR) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน 2015” วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630092

Online (15 minutes ago) : 6

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555