02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนของไทย” วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3: Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2: Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1:Roadmap สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

อ่านเพิ่มเติม...

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การแข่งขันสหรัฐฯ - จีน : ความท้าทายของอาเซียน” วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้อง Fortune Ballroom โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
630213

Online (15 minutes ago) : 25

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555