02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร “เปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015”การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถมาร่วมบรรยาย โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่

                     รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวเปิดงาน

เอกสารกล่าวเปิดงาน 

 บรรยายเรื่อง “ภาพรวมประชาคมอาเซียน”  โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของภาครัฐและเอกชนไทยในAEC”: มุมมองจากนักวิชาการ  โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโดยอ. สมชาย

บรรยายเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของภาครัฐและเอกชนไทยในAEC”: มุมมองจากนักธุรกิจ  โดย คุณกรกฎ  ผดุงจิตต์  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยายโดย อ.กรกฎ 

 
 
ภาพบรรยากาศ
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
630198

Online (15 minutes ago) : 26

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555