ลงทะเบียนบัตรทองง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน สปสช. – รายการบ้านเลขที่ 1330 (23 ก.ย. 63) | รหัสสิทธิบัตรทอง

ลงทะเบียนบัตรทองง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน สปสช. – รายการบ้านเลขที่ 1330 (23 ก.ย. 63)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายการบ้านเลขที่ 1330 ตอน \”ลงทะเบียนบัตรทองง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน สปสช.\”
พบกับ รายการบ้านเลขที่ 1330
ตอน \”ลงทะเบียนบัตรทองง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน สปสช.\”
\”สปสช. เปิดให้บริการลงทะเบียนบัตรทอง ทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิ สามารถดำเนินการด้วยตนเองบนมือถือ ผ่านทาง Application สปสช. รายละเอียดและวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไร?
… มาติดตามด้วยกันในรายการบ้านเลขที่ 1330 กับพิธีกรจาก สายด่วน สปสช. 1330 \”กวาง \u0026 ต่าย\” ทั้งสองคนจะมาบอกเล่าและให้ข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องนะคะ 😊
พบกันทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เวลา 13.30 น.
ถ้าอยากรู้สิทธิ ก็คลิกมาดู รายการบ้านเลขที่ 1330
แล้วเจอกันนะคะ…

READ  อ้างอิง | การเขียนบรรณานุกรมเว็บ

ลงทะเบียนบัตรทองง่าย ๆ ด้วยแอปพลิเคชัน สปสช. -  รายการบ้านเลขที่ 1330 (23 ก.ย. 63)

ทำไมใส่เลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกสักที


1.ใส่ขีดไม่ใส่ขีด
2.สับสนภาษาอังกฤษกับตัวเลข
3.สำเนาไม่ถูกต้อง
| บท/บรรยาย ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง : PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/
ฟังหนังสือเสียง ใน MEB ที่อ่านโดย ศราวุธ ชัยดี ได้ที่
https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book\u0026type=narrator\u0026search=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5\u0026exact_keyword=1\u0026page_no=1

ทำไมใส่เลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกสักที

วิธีเช็ก สิทธิ์ บัตรทอง


วิธีเช็ก สิทธิ์ บัตรทอง

สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าตัวเราเองมีสิทธิ์ในการใช้บัตรทองหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบ เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้ บัตรทอง ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กที่นี่ สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตโดยจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพย าบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาซึ่งทั่วไปมักจะเลือกสถานพย าบาลใกล้บ้าน
ล่าสุดได้ยกเลิกเก็บ 30 บาทในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีที่ไม่สบายฉุกเฉิน ผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพย าบาลอยู่คนละพื้นที่ สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพย าบาลนอกเขตพื้นที่ได้ แต่ถ้าเจ็บไม่สบายทั่วไปใช้สิทธิข้ามเขตต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
1.เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2.มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ เช่น
ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลู กจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปยกเว้น ลู กจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลู กจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
ขอบคุณ
https://www.mumkhao.com/view7024.html
มดข่าวพาเพลิ

READ  Jaundice - causes, treatment \u0026 pathology | neonatal jaundice guideline ไทย

วิธีเช็ก สิทธิ์ บัตรทอง

4 วิธี ตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ บัตรทอง – บัตร 30 บาท ]


4 วิธีตรวจสอบสิทธิ์“หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” [ บัตรทอง บัตร 30 บาท ]
บัตรทอง : สิทธิของคนไทย หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นบัตรที่ออกโดย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับ บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรทอง
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรทอง
การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอดการคลอด การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง
การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คู่สมรส การคุมก าเนิด
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
คุ้มครองโรคค่าใช้จ่ายสูง
ผ่าตัดตาต้อกระจก
ผ่าตัดหัวใจ
บ าบัดรักษามะเร็ง
การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ยาต้านไวรัสเอดส์
ล้างไตทางช่องท้อง ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

READ  #ว845 #การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ เข้าใจใน 2 นาที | ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :https://www.facebook.com/reviewwa2017/
ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com
reviewwa

4 วิธี ตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ บัตรทอง - บัตร 30 บาท ]

คิดนอกจอ : กลลวงมิจฉาชีพคัดลอกรหัสบัตร ATM (29 ก.ย. 58)


ติดตามชมรายการชั่วโมงทำกิน ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 10.00 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : http://gplus.to/ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

คิดนอกจอ : กลลวงมิจฉาชีพคัดลอกรหัสบัตร ATM (29 ก.ย. 58)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGENERAL NEWS

Leave a Comment