เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 | เงิน ได้ พึง ประเมิน 40 8

You are viewing this post: เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 | เงิน ได้ พึง ประเมิน 40 8

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิชาการภาษีอากร 1

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

เงินได้พึงประเมินทั้ง8ประเภท


http://www.mediafire.com/download/t2dkw8ui86sfzg4/Tax_project_1.3.rar
ขอขอบคุณ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เสนอ : อาจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาวจุฑาทิพย์ ทอดสนิท 09571399
นางสาวนฤมล มีทรัพย์ 09571472
นางสาวปทุมมาศ วงศ์สุพิชชา 09571487
นายปิยวัฒน์ สามารถกิจ 09571494
นางสาวปิยะวรรณ แสวงผล 09571496
นางสาวมลธิชา สืบด้วง 09571530
นางสาววรรณพร เตี๋ยวบุตร 09571544
นางสาวสุพิชชา เจริญกิติศัพท์ 09571588

เงินได้พึงประเมินทั้ง8ประเภท

จอม(ชวน)คุย : 16 ก.ค.63 – เงินได้ 40(8) = เงินได้ครอบจักรวาล


จอม(ชวน)คุย : 16 ก.ค.63 เงินได้ 40(8) = เงินได้ครอบจักรวาล

ติดตาม Content ต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและภาษีได้ที่
Facebook : จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม
https://www.facebook.com/TaxEasyJomwo/
จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม อาจารย์จอม

จอม(ชวน)คุย : 16 ก.ค.63 - เงินได้ 40(8) = เงินได้ครอบจักรวาล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) -40 (8) )


บันทึกโดย Screen Recorder – แอพบันทึกหน้าจอสำหรับ Android

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (1) -40 (8) )

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปี 2563 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต


ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปี 2563 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตร 40(2)(8) จากการขายของ ขายของออนไลน์ หรือเงินได้อื่นใดที่มิใช้เงินเดือนเพียงอย่างเดียว (เงินเดือนเพียงอย่างเดียว ให้ยื่น ภ.ง.ด.91)
สามารถพูดคุย แนะนำ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/kalataxes

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปี 2563 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBUSINESS

Articles compiled by CASTU. See more articles in category: BUSINESS

Leave a Comment