แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" | การ บริหาร คลังสินค้า | สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดในหัวข้อเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ" | ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนล่าสุด.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ".

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"
แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่นี่

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ การ บริหาร คลังสินค้า

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง” (Warehouse Management) เป็นการบริหารงานด้านการรับ การตรวจสอบและการนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบอย่างรวดเร็วและแม่นยำในพื้นที่ขาเข้า รวมถึงการหยิบ การตรวจสอบ และการส่งมอบผู้รับตราส่งสำหรับกิจกรรมการขายตามใบสั่งของลูกค้าขาออก หลักการบริหารและจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าคือการสร้างระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของคอลเลกชัน การเลือกที่รวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดความสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่กระทบต่อระดับการบริการ ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญที่สุดของกระบวนการผลิตคือวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และวัสดุ เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีสินค้าคงคลังเพียงพอในการบริการลูกค้า และทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดโดยลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงมีความจำเป็นและต้องทำร่วมกันเป็นประจำ ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบสามารถจัดส่งไปยังสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทันเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการรักษาสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำกำไรได้มากขึ้น เพิ่มความเร็วในการผลิตโดยไม่ต้องใช้พื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความเร็วในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าได้ 2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่ในการจัดการสินค้าคงคลังในปริมาณมาก 3. สามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 4. เป็น สามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพ 5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า เนื้อหาหลักสูตร 1. การจัดการกิจกรรมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การจัดการกิจกรรมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การจัดระเบียบพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนคลังสินค้าและการจัดการการไหล / การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว – สินค้าคงคลังนับรอบ – ดัชนีประสิทธิภาพของคลังสินค้า – การวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้า – คลังสินค้าทางเทคนิคที่คุณควรรู้ 2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ – การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ – วิธีที่เหมาะสมในการควบคุมการลดสินค้าคงคลัง – ปริมาณการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจ (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด – การสั่งซื้อกำหนดค่าสต็อกความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดและรอบการสั่งซื้อ – การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า – การจัดซื้อแบบลีนและการลดต้นทุนการจัดซื้อ – กลยุทธ์การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง 3. การจัดกลุ่มสินค้าคงคลัง ABC – การจัดกลุ่ม Pareto – การนับเป็นระยะ – การกำหนดสินค้าคงคลังประเภท A, B และ C – การวางแผนการลดสินค้าคงคลัง 4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า – การใช้บาร์โค้ดและ RFID ในการระบุผลิตภัณฑ์ – การใช้ก้าน WMS (Warehouse Management Sy) 5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – การใช้ระบบ Pick face สำหรับการรับคำสั่งซื้อ – การใช้ ระบบคลังสินค้าแบบลีนสำหรับเป้าหมายการจัดการคลังสินค้า กลุ่มหลัก กลุ่มโรงงาน ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลาง หรือ พนักงานระดับผู้บริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร วิทยากร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สนใจสมัครหลักสูตรนี้หรือไม่?

READ  อายุน้อยร้อยล้าน ธุรกิจ TNP Cars | ธุรกิจ เกี่ยว กับ รถยนต์ | สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดในหัวข้อเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน
READ  เป็นโสดทำไม : เจอคนเลวๆ เป็นโสดก็ดีกว่านะ : ฟ้ามีตา--OFFICIAL | โสด คือ

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

READ  NETFLIX มีแต่พนักงานเก่ง เพราะใช้วิธีบริหาร ที่ไม่เหมือนใคร !? วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น | EP.89 | บริษัทที่น่าสนใจ

คำหลักเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่การ บริหาร คลังสินค้า.

#แนะนำ #หลกสตร #quotการจดการคลงสนคาและควบคมสนคาคงคลงอยางมประสทธภาพquot

[vid_tags]

แนะนำ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ"

การ บริหาร คลังสินค้า.

Leave a Comment