ใช้ Endnote x8 citation เพื่อเขียนเอกสารอ้างอิง | เอกสาร อ้างอิง vancouver

ใช้ Endnote x8 citation เพื่อเขียนเอกสารอ้างอิง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ใช้ Endnote x8 citation เพื่อเขียนเอกสารอ้างอิง รวมทั้งวิธีการหาบทความ

ใช้ Endnote x8 citation เพื่อเขียนเอกสารอ้างอิง

แนะนำการใช้งานแท็บอ้างอิง (Reference) ในโปรแกรม Microsoft Word


แท็บอ้างอิง (Reference) เป็นแท็บเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมคำสั่ง การสร้างสารบัญ การใส่คำอธิบายภาพ การใส่อ้างอิงในเอกสารเพื่อนำไปทำบรรณานุกรมอุตโนมัติ การแทรกเชิงอรรถ และการทำสารบัญภาพ สารบัญตาราง เป็นต้น

แนะนำการใช้งานแท็บอ้างอิง (Reference) ในโปรแกรม Microsoft Word

EP.1 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”


EP.1 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”
วิทยากรโดย… คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin 1 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
—————————————————————————————————————————————————————
EP.1 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”
00:10 การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Endnote X9
07:40 ลักษณะของโปรแกรม Endnote X9
11:45 การเรียกโปรแกรม
14:30 การสร้างคลังเก็บข้อมูล
32:25 การจัดการข้อมูล
54:45 การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote X9
—————————————————————————————————————————————————————
EP.2 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”
https://youtu.be/SHkobt0ZzD8
EP.3 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”
https://youtu.be/BqY7WcPsnzk
—————————————————————————————————————————————————————
ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X9 : https://download.rmutl.ac.th
ติดต่อสอบถาม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
https://arit.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/

EP.1 : การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง เอกสารวิชาการ “EndNote X9”

NYC vs. Portugal – Going Back to the U.S. After 2 Years of Living In Portugal | Culture Shock


▸▸▸Enroll in our How to Move to Portugal Course: A StepByStep Course to Relocating and Living in Portugal: https://ourrichjourney.thinkific.com/courses/portugal This course is designed for people interested in moving to Portugal. In the course, we explain the visa process, the documents you need to submit for your application, and the stepbystep process that we took to obtain our visas; we explain the residency permit process and how we obtained our residence permit here in Portugal; we explain the process for buying and renting a house in Portugal; we discuss healthcare, school options, and setting up NIFs, we explain taxes here in Portugal, and MORE!
▸▸▸Enroll in our Stock Market Investing Course for Financial Independence and Retiring Early: https://ourrichjourney.thinkific.com/ Enroll in our new 21 module, 4plus hour stock market investing course with more than 30 handouts of summary notes, homework assignments, and resources. Learn how to research and select investments, how to determine your asset allocation, how to rebalance your portfolio, how to optimize your investments for tax purposes, how to automate your investments, and much more (including a 19page Investment Plan to work on)!
▸▸▸Enroll in our FIRE Master Class: https://ourrichjourney.thinkific.com/courses/FIREmasterclass This FIRE Master Class is designed for people interested in pursuing financial independence and retiring early. In the Master Class, we explain how to live off of your investments during early retirement; how to withdraw money from your investment accounts to support your living expenses during retirement; how to calculate your FIRE number; new and creative ways that you can save money; new side hustles for making money; how to invest in the stock market and in real estate; we discuss healthcare options in retirement . . . and MORE!
Books that have helped us on our Financial Independence Journey

READ  วิธีการรวมทำรูปเล่มรายงาน By Champ ThitZan | ตัวอย่าง รูป แบบ รายงาน

The Bogleheads’ Guide to Investing: https://amzn.to/2UjEc4j
The Intelligent Investor: https://amzn.to/2MKGokh
A Random Walk Down Wall Street: https://amzn.to/2zIVI8p
The Book on Rental Property Investing: https://amzn.to/2UkwgQ6
Building Wealth One House at a Time: https://amzn.to/2ZJQuDW
Rich Dad Poor Dad: https://amzn.to/2ZD29IK
The Total Money Makeover: https://amzn.to/2Lc0thn
The $100 Startup: https://amzn.to/2UnBpqK
Freakonomics: https://amzn.to/2HCnDeJ
▸▸▸Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/richjourney/
Our Rich Journey – Going Back to U.S. (NYC) After 2 Years of Living In Portugal Culture Shock \u0026 Our First Impressions: Over these past two years, we have been enjoying our early retired life in Portugal. We’re from the San Francisco Bay Area, but we’ve lived all over the world from Japan, to Spain, to the Bay Area, to other places in between . . . and now to Portugal. We’re used to living abroad, but we always make time to go back to the states even if it’s for a quick visit. But, over these past two years, we just haven’t had the chance to get back to the states . . . until now! In this video, we head to New York City our first time in the states after almost two years. We experienced a lot of culture shock and had some notable first impressions. Check out the video to find out more about our NYC experience!
▸▸▸Check out some of our other videos!
We Retired at 39 to Portugal \u0026 Bought Our Dream Home in CASH (See How Much We Paid \u0026 Tour Our Home!):
https://youtu.be/Zd6dEoZpXMk
How We Became Millionaires with Index Funds | Vanguard, Schwab, \u0026 Fidelity:
https://youtu.be/OkLnSP4F1iQ
We Retired Early in Portugal | SEE OUR MINIMALIST HOME:
https://youtu.be/aa2lL6BGQ3c
Portugal Monthly Expenses Healthcare, Rent, Food . . . | EARLY RETIREMENT (Ep 2. October Recap):
https://youtu.be/wP87anDZerA

READ  Dementia and MCI - สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ | การ พยาบาล ผู้ ป่วย dementia
READ  การพูดแบบใช้สคริปต์ ที่ยังเป็นธรรมชาติ | ตัวอย่างสคริปพิธีกร สัมมนา

▸▸▸PLEASE SUBSCRIBE:
If you like our video, please make sure to \”like\” the video and subscribe to our channel. We post one video a week related to our journey towards financial independence, including making money, saving money, and investing money. Make sure to check out all our videos and . . . join the journey!
DISCLAIMER:
We are not financial advisors. Our videos are for educational purposes only and merely cite our own personal opinions. In order to make the best financial decision that suits your own needs, you must conduct your own research and seek the advice of a licensed financial advisor if necessary. Know that all investments involve some form of risk and there is no guarantee that you will be successful in making, saving, or investing money; nor is there any guarantee that you won’t experience any loss when investing. Always remember to make smart decisions and do your own research!
AFFILIATE DISCLOSURE: Some of the links on this channel are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, we may earn a commission if you click through and make a purchase and/or subscribe. However, this does not impact our personal opinions.

NYC vs. Portugal - Going Back to the U.S. After 2 Years of Living In Portugal | Culture Shock

การเขียนบรรณานุกรม


การ เขียน บรรณานุกรม
วิธีการเขียนบรรณานุกรม รายงาน อย่าง่ายๆ

การเขียนบรรณานุกรม

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGENERAL NEWS

Leave a Comment